inszeminátor

Majd kiderül

Friss topikok

HTML

Ami van...

Utolsó kommentek

 • inszeminator: Egy blogon olvastam: „A történelmi tudás diktatórikus irányítása azokhoz a jól ismert, gyászos mó... (2018.07.19. 14:48) Állj, ki az? Tovább!!
 • Alfőmérnök: Elolvastam a könyvet, nagyon tetszett és köszönöm szépen. Jó, hogy megírtad és jól írtad meg. Aki ... (2018.07.19. 07:41) Állj, ki az? Tovább!!
 • Mormogi Papa: Hál' Istennek, én már nem ismertem... (2018.06.14. 14:23) Kérdés
 • Mormogi Papa: @jose maria padilla: @inszeminator: Hmmm... eszembe ötlik egy régi nóta szövege: "Mert az nem ... (2017.10.10. 16:00) Állj, ki az? Tovább!!
 • inszeminator: Na de ilyet... Hogy mik vannak... Azért a cserebere néhány pofa sör takarásában szerintem lebonyol... (2017.10.03. 20:10) Állj, ki az? Tovább!!
 • jose maria padilla: Te jó ég, de régen jártam erre! Insz, vero adott nekem egy címet küldtem neked mélt. Aztán kaptam ... (2017.10.02. 13:55) Állj, ki az? Tovább!!
 • v_e_r_o: Kedves Insz! talákozót szervezünk, (gasper, padilla örm, mormogi és te) holnap (2017. 06. 08.) du ... (2017.06.07. 11:18) 60
 • inszeminator: Sajnos ebben az "Exek az édenben" világban nem sok olvasója lehet Platonov -nak. Őszintén szólva m... (2017.05.06. 07:49) A. Platonov, Dzsan. ( El Kazovszkij panoptikumai )
 • Kabai Domokos Lajos: "Platonov az orosz irodalom nagy hatású írója, művei szamizdatban voltak olvashatóak. Életműve az ... (2017.05.05. 19:49) A. Platonov, Dzsan. ( El Kazovszkij panoptikumai )
 • Mormogi Papa: Küldtem emilt ! Üdv MP (2017.04.11. 13:03) Állj, ki az? Tovább!!
 • Mormogi Papa: Sajnos csak ilyen későn ugrott be a "társ vicc", amit a hetvenes években hallottam valamikor. Absz... (2016.08.21. 12:28) 60
 • Mormogi Papa: Köszönöm, valóban meglepett a végkifejlet. Nagyon érdekes adalék ez a 100 éve történtekhez... (2015.03.25. 17:33) A rézkalapács ( harmadik, befejező rész )
 • Mormogi Papa: Nagyon érdeklődve várom a folytatást. (2015.02.15. 16:06) A rézkalapács ( első rész )
 • Mormogi Papa: Pedig elegendő lenne hetente kétszer - állította a fritzkahndozás apostola :-P (2014.10.27. 00:45) Naponta négyszer...
 • Mormogi Papa: Sejtettem én is. NE bánd, hogy "ránoszogattak" - a kor lenyomata van benne, későbbi nemzedékek ok... (2014.02.09. 17:08) Eperlekvár ( "idő múltán"...manulya' szerint)
 • Utolsó 20

ec-pec kimehec

szinesek

free counters

2009.07.16. 14:06 inszeminator

Caracalla thermái...

 

 

         Árajánlatot kértem egy utazási irodától - jó ideje már - s azóta fenn lehetek valamiféle listájukon, mert csak jönnek és jönnek a legkülönbözőbb levelek, hogy ide meg oda kéne elutaznom, válasszak... Nem mindet törlöm, van amit megnézek, leginkább a Rómaiakat, mert valahogy túl erős szinekkel és indulatokkal él bennem a római utam, szeretem feleleveníteni. Hamar elvesztettem az odatévedő külföldi áhitatát, semmi csodálni való nincs ebben. Mindig is itt éltem, illetve itt is felváltva más olyan városokkal, ahol nem érzi magát idegennek az ember. Rengeteget buszoztam éjjel és nappal egyránt, és a néhány nap alatt nem mentem be egyetlen múzeumba se. Ezt csak megjegyzem minden büszkeség nélkül. Fotóztam a várost lehetőleg oldalfényben, azaz késő délután amikor a fehér márványok vakítón világítanak, Róma fenyői sötétzöldek és egyiptomi vörös a romok többsége, még a Colosseum felső része is. Éjjel szinesek, főleg ázsiaiak között zötyögtem hazafelé akik álmosan, egymásra borulva szundikáltak, vagy motyóikat szorongatták és üres tekintettel bámultak maguk elé. Róma számukra csak munkaalkalom, megélhetési ottlét semmi más.

         És ahogy jönnek az ajánlatok és némelyiknek utánaolvasok, és ahogy jönnek a napi hírek és jön az ujság és ömlik a sok habalaty a tévéből rádióból, és némelyeknek ezek közül is utánaolvasok - keverednek, furcsán kavarognak, rávetülnek egymásra jelenek és múltak, és néha egészen jól szórakozom.

        Rómában ezeréves múlt maradványai között járkálva viszont kifejezetten dühített az a pitiánerség, hogy nálunk pénzt szednek minden apróságért. Nemrég kalauzoltam különböző helyeken idegenajkúakat, láttam rajtuk, hogy nem ehhez vannak szokva. Inkább lemondtak sok mindenről, menjünk tovább, mondták. Én meg elmeséltem mit is láthattak volna odabenn, és szégyeltem magam. Kivétel persze a Széchenyi fürdő bármely év és napszakban. Megérkezés után legutóbb is, amikor a másnapi program felől érdeklődtem, csatakiáltás szerű Szecsennyííí volt a válasz.

               Egy ilyen alkalommal jött szóba Caracalla fürdője. Azon kívül, hogy Rómában van, nem sokat tudtam róla. Szép nagy többnyire üres térség, egy csinosabb pláza épp elférne a közepén. Nem is értem miért nem adják el valakinek...Parkolónak is lenne hely bőven...Párizsban is hatalmas üres térségek vannak, és az emberek csak ülnek a közepén és beszélgetnek...Ki érti ezt? Épp a napokban került elő Caracalla fürdője' az utazási irodám ajánlatában, hát gyorsan utána néztem a wikipédián:

    

Caracalla római császár, Septimius Severus és Julia Domna idősebb fia, szül. Kr. u. 188. április 4.Tulajdonképeni neve M. Aurélius Antoninus Bassianus, a Caracalla nevet gúnyból kapta a caracalla nevű, egészen a bokáig érő gall hadi köpenyről, amelyet előszeretettel viselt.

      Atyja, aki 196-ban caesarrá s két évre rá augustussá nevezte ki, ifjabb testvérével Getával együtt magával vitte a britanniai hadjáratába azon reményben, hogy a háború a két testvér kölcsönös gyűlölködését le fogja lohasztani. Alig halt meg azonban Septimius Severus, 211-ben Eburacumnál s a légiók mind a két testvért kikiáltották császárukká, a küzdelem kettőjük közt élet-halálra kitört. Caracalla, miután az ellenséggel szégyenletes békét kötött, visszatért Rómába s itt öccsét anyja karjai között leszuratta; vele együtt összes hívei (állítólag 20,000) halálukat lelték, köztük a hires jogtudós, Papinianus is, mert vonakodott Caracalla testvérgyilkosságát a szenátus előtt védelmezni. A hadsereget gazdag ajándékokkal engesztelte ki. Általában mindent elkövetett, hogy a katonák bizalmát biztosítsa magának. Egyebekben is hű maradt az atyai hagyományokhoz. Atyjától örökölte a katonai hajlamokat. Eszményképe Nagy Sándor volt, háborúi azonban, amelyek érdeklődésének egyetlen tárgyát képezték, egyszerűen rablóhadjáratok voltak. Rómában rövid időközökben fordult meg, mindannyiszor másokat zsarolt és vagyonukat elkobozta, hogy a hadsereg követeléseit kielégítse. Azon nagyfontosságú intézkedése, hogy 212-ben a birodalom összes szabad születésű lakosainak polgárjogot adományozott (Constitutio Antoniniana), szintén csak újabb pénzforrást volt hivatva számára nyitni, amennyiben ezentúl a tartománybeliek az addig viselt terheken felül még a polgárok adóit is tartoztak fizetni (melyeket 5%-ról 10%-ra emelt). Egyébként egész uralkodása alatt egyebet sem tett, minthogy hadserege élén a provinciákat járta. Előbb a Rajna és Duna mentén a germánokkal és alemannokkal harcolt, minden eredmény nélkül. Ezután Kis-Ázsiába ment át, hol Nikomédiában és Antiochiában huzamosabb ideig tartózkodott. 215-ben Egyiptomban járt. Alexandriában a lakosok csipkedései annyira dühbe hozták, hogy iszonyú vérengzést vitetett véghez. 217-ben visszatérve Ázsiába, színlelt házassági ajánlatával benyomult a pártusok birodalmába. IV. Artabán pártus király lányának kezét kérte meg, ezzel az árulással sikerült átmenetileg győznie és a gyors visszavonulás közben fosztogatnia. E győzelem után a Parthicus nevet is felvette.

Caracalla denariusa

 

     Rövidesen nagy pártus sereg készült vele elszámolni, még mielőtt ez megtörténhetett volna, 217 április 8-án azonban Edessza és Carrhe között Opellius Macrinus, a pretoriánusok prefektusa meggyilkoltatta.

     S, hogy mindez miért éppen most jut az eszembe? Az ajánlaton kívül nem sok aktualitása van. Ha csak a 229-eket nem társítom hozzájuk, kiknek az új vezér pajzsra emeltetése már nem is tetszik annyira, már mindenféle baj van körülötte, még antiszemita "felvetései" is vannak, szóval  kifejezetten gyűlöletes. Le vele...!

     "Alig halt meg azonban Septimius Severus, 211-ben Eburacumnál s a légiók mind a két testvért kikiáltották császárukká, a küzdelem kettőjük közt élet-halálra kitört. Caracalla, miután az ellenséggel szégyenletes békét kötött, visszatért Rómába s itt öccsét anyja karjai között leszuratta; vele együtt összes hívei (állítólag 20,000) halálukat lelték, köztük..."

      Tulajdonképpen egyszerű dolog a politika, most azonban túlkinálat van belőle, és a belőlük éldegélő politológusokból nem különben. Túllontúl zajosnak tűnik a levelibékák, illetve mit is beszélek - madarakról van szó - az apró szárnyasok rikácsolása is. Namármost - ha tovább folytatjuk a játékot érdemes elkondolkodni, milyen lépesek következhetnek...? A madarakról persze mi más juthatna eszembe, mint az utolsó római császár a Nagy Romulus, aki Dürrenmatt szerint tyukokat tenyésztett és a tojásaikat számlálgatta.

       Aztán vesztére jött Odoaker és eltűnt a római birodalom. S mindez miért...? Dürrenmatt is csak utólag bölcselkedik:

"Holtbiztosan tönkremegy az a modern állam, amelyben nem viselnek nadrágot. Hogy a germánok nadrágot viselnek, és oly bámulatos előrehaladást érnek el, mély törvényszerűségre utal... a napnál világosabb ez az összefüggés. Róma a beözönlő germán hordák ostromának csak nadrágban állhat ellen!" (Friedrich Dürrenmatt: A Nagy Romulus)

 

      Ami pedig Caracallát illeti:

      "Rövidesen nagy pártus sereg készült vele elszámolni, még mielőtt ez megtörténhetett volna, 217 április 8-án azonban Edessza és Carrhe között Opellius Macrinus, a pretoriánusok prefektusa meggyilkoltatta."

        Jahhh, na azt azért mégsem. Azt hiszem ősszel visszamegyek Rómába. Nyugalomra vágyom. Leülök majd a Tevere partján vacsorázni szemben az Angyalvárral, mint legutóbb, bedugom a fülembe azt a modern kis vackot ami zenél, és meghallgatom a "képáriát" teljes hangerővel. Senkit sem fog zavarni a környező asztaloknál, és majd mosolygok hozzá.

http://www.youtube.com/watch?v=LbE4PYyJKKE

 

 

     

 

 

 

6 komment


A bejegyzés trackback címe:

https://inszeminator.blog.hu/api/trackback/id/tr771249374

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Csutakaszürkeló 2009.07.17. 22:19:06

"Tulajdonképpen egyszerű dolog a politika"
Fent van a padláson egy Orion TV-s tévésdobozban Majakovszkij "Harasó" c. hőskölteménye (m. ford.: Így jó), felmennék érte, de odafönn már a sötétség az úr, ezért aztán nem biztos a szószerintiség: "a politika egyszerű, mint víz a pohárban: asszony, meg gyerek, no, meg folyószámla".

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2009.07.18. 10:40:36

Hát leginkább
Theodoros Prodromos: Macska-egér harc (Katomyomachia, 12. század)
illetve
Homerus Batrachomiomachiája vagy a Béka és egér-harc
utóbbi Csokonai átköltésében itt olvasható:
hu.wikisource.org/wiki/Homerus_Batrachomiomachi%C3%A1ja_vagy_a_B%C3%A9ka_%C3%A9s_eg%C3%A9r-harc

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2009.07.18. 13:25:35

@Csutakaszürkeló:
Pedig én írtam egyválaszfélét és most nincs itt. Ilyenkor tudom, hogy hozzácsapódik valamely korábbi poszthoz csak úgy, szórakozásból.
Szóval Majakovszkíj...vagy valaki más, de nekem mindig ő ugrik be...
Valamelyik Szolzsnyicinben olvastam..
Intelligentsia összegyüjtve valamely enyhébb helyen...
Olvasnak elvannak, fűtenek is, elég rendesen és X megkéri XX-et nyitná meg kissé az ablakot, de csak egy Majakovszkij(re)...
És innen tudom, hogy nem róla van szó mert a kis kötet írójának neve. mellyel az ablakot kitámasztják - ra- val végződik.
Asszem ezért mégesm fogom végigböngészni, és az is lehet, hogy mindenre rosszul emlékszem.
Víz, asszony, gyerek ez rendben van - de volt a szovjetben folyószámla, vagy ez csak humor?
Mindenesetre jól hangzik.

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2009.07.18. 13:46:42

@inszeminator:
Kellett legyen - hisz' ott is elképesztő, mi pénz folyt el :-)))

Ezen a téren speciel nem volt lemaradásunk, de rápakoltunk még pár lapáttal. A történet folytatását valami XXII. századi történelemkönyv közli majd.

Csutakaszürkeló 2009.07.19. 17:23:52

A kellő szövegkörnyezet megismerése érdekében, s némi egérméreg-kontroll miatt, felmentem a padlásra, lehoztam, itt van előttem.
Fordította Simor András.
Lényeg, hogy két strófa kissé összefolyt nálam, most javítom.
"Köztársaságunk előtt / ácsorog / a gazdag. / Hát ezt meg hogy értse? (...) Hát miféle haza / lehet / nemzet nélkül? / A maguk nemzete? / Talán a Komintern? / Asszony / meg lakás / nomeg folyószámla, / ilyen a haza- / a mennyek országa. / Az ilyen hazáért / érdemes csatázni, / vállalhatja érte / a halált akárki."
A másik:
"A politika / egyszerű, / mint víz a pohárban. / A torkukat tátó / vicsorgók / megértik, / elpusztul / a burzsoá / madárka, / ha karmocskáját / nálunk / lemetélik..."
(A szerelőszalagon - annak idején - kifelejtették belőlem a memóriaegységet.)

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2009.07.19. 22:29:06

@Csutakaszürkeló:
Megver az Isten, jaj de nagyon megver, de nem hagyhatok ki ekkora poént. Mert hár nekem is van egy ládám a padláson.
Jobb helyeken, mint nálad, mint fenn, mi van abban a ládában...? Könyvek, folyóiratok, hogy megmaradjanak az utókor becsének, s ímé ha kell előkerüljenek.
De hát mihez kezdjek én az én ládámban őrzöttekkel....? Nincs abban semmi papiros, csak a költő nadrágja.
Sógoromé, húgocskám férjéé, a koszorús költőé, aki apja lehett volna.
Évek óta őrzöm, és nem tudom mihez kezdjek vele. Nem vehetem elő nem idézhetek belőle, meg sem merem nézni, és roppant szarul érzem magam ha fenn járok a padláson és elmegyek mellette.

Ami pedig a második bekezdést illeti:

A politika egyszerű, minta a víz a pohárban,
A torkukat tátó vigyorgók megértik,
Elhízik a burzsoá madárka,
ha karmocskáját nálunk fényesítik.