inszeminátor

Majd kiderül

Friss topikok

HTML

Ami van...

Utolsó kommentek

 • inszeminator: Egy blogon olvastam: „A történelmi tudás diktatórikus irányítása azokhoz a jól ismert, gyászos mó... (2018.07.19. 14:48) Állj, ki az? Tovább!!
 • Alfőmérnök: Elolvastam a könyvet, nagyon tetszett és köszönöm szépen. Jó, hogy megírtad és jól írtad meg. Aki ... (2018.07.19. 07:41) Állj, ki az? Tovább!!
 • Mormogi Papa: Hál' Istennek, én már nem ismertem... (2018.06.14. 14:23) Kérdés
 • Mormogi Papa: @jose maria padilla: @inszeminator: Hmmm... eszembe ötlik egy régi nóta szövege: "Mert az nem ... (2017.10.10. 16:00) Állj, ki az? Tovább!!
 • inszeminator: Na de ilyet... Hogy mik vannak... Azért a cserebere néhány pofa sör takarásában szerintem lebonyol... (2017.10.03. 20:10) Állj, ki az? Tovább!!
 • jose maria padilla: Te jó ég, de régen jártam erre! Insz, vero adott nekem egy címet küldtem neked mélt. Aztán kaptam ... (2017.10.02. 13:55) Állj, ki az? Tovább!!
 • v_e_r_o: Kedves Insz! talákozót szervezünk, (gasper, padilla örm, mormogi és te) holnap (2017. 06. 08.) du ... (2017.06.07. 11:18) 60
 • inszeminator: Sajnos ebben az "Exek az édenben" világban nem sok olvasója lehet Platonov -nak. Őszintén szólva m... (2017.05.06. 07:49) A. Platonov, Dzsan. ( El Kazovszkij panoptikumai )
 • Kabai Domokos Lajos: "Platonov az orosz irodalom nagy hatású írója, művei szamizdatban voltak olvashatóak. Életműve az ... (2017.05.05. 19:49) A. Platonov, Dzsan. ( El Kazovszkij panoptikumai )
 • Mormogi Papa: Küldtem emilt ! Üdv MP (2017.04.11. 13:03) Állj, ki az? Tovább!!
 • Mormogi Papa: Sajnos csak ilyen későn ugrott be a "társ vicc", amit a hetvenes években hallottam valamikor. Absz... (2016.08.21. 12:28) 60
 • Mormogi Papa: Köszönöm, valóban meglepett a végkifejlet. Nagyon érdekes adalék ez a 100 éve történtekhez... (2015.03.25. 17:33) A rézkalapács ( harmadik, befejező rész )
 • Mormogi Papa: Nagyon érdeklődve várom a folytatást. (2015.02.15. 16:06) A rézkalapács ( első rész )
 • Mormogi Papa: Pedig elegendő lenne hetente kétszer - állította a fritzkahndozás apostola :-P (2014.10.27. 00:45) Naponta négyszer...
 • Mormogi Papa: Sejtettem én is. NE bánd, hogy "ránoszogattak" - a kor lenyomata van benne, későbbi nemzedékek ok... (2014.02.09. 17:08) Eperlekvár ( "idő múltán"...manulya' szerint)
 • Utolsó 20

ec-pec kimehec

szinesek

free counters

2009.01.21. 12:00 inszeminator

Mi a magyar, ki a magyar, ki az ír...?

 

        A szombati MN, Magazin mellékletében, a "Mi a Magyar" sorozatában Gróf Leiningen-Westerburg tábornok naplójából (1849) idéz.

     

Altleiningeni gróf Leiningen-Westerburg Károly Ágost (Ilberstadt, 1819. április 11.Arad, 1849. október 6.) honvédtábornok, az aradi vértanúk egyike.

Hessen nagyhercegségben született, olyan család gyermekeként, amelynek több tagja is katonaként szolgált, így szinte természetes, hogy két testvérével, Lajossal és Viktorral együtt a császári hadsereg szolgálatába állt. 1844-ben nősült, felesége, Sissányi Erzsébet révén magyarországi (törökbecsei) nagybirtokos lett. 1848 őszén Temesvárra rendelték ezredének törzskarával együtt, ahol is önként jelentkezett a szerbek ellen vívott hadjáratba. 1848 decemberében őrnagyi, 1849 márciusában alezredesi, áprilisban ezredesi ranggal tüntették ki. A tavaszi hadjáratban további érdemeket szerzett, amik elismeréséül július 1-jén tábornokká léptették elő. Július 2-án kiverte Benedek Lajost Szőnyből. Július 28-án Gesztely-i győzelme.Görgey Artúr jó barátja volt.

A kivégzése előtti utolsó perceiben a becsületét ért támadásokat verte vissza: „Csak most, későn esett tudomásomra, hogy a hírlapokban felülem azon hír szárnyal, mintha én Buda vára bevételénél az osztrák tiszteket orozva legyilkoltattam volna, nekem most többé lapok útján ezt megcáfolni alkalmam nincs, de itt az utolsó percben, Isten szabad ege alatt, a jelenlevők előtt – midőn mindjárt az Isten ítélőszéke előtt állandok – e felőlem terjesztett hírt ünnepélyesen alacsony rágalomnak nyilvánítom.” Kötél általi halálra ítélték, tizedikként végezték ki (hatodik volt a kötél által kivégzettek sorában).

Wikipédia.

 

       Február 24-én (1849) Cibakháza környékén folyik az osztrákok támadása, a tábornok újoncai menekülnek, de sikerül visszafordítania őket, végül ellentámadásba megy át másfél századnyi emberével oly sikeresen, hogy szinte túlszaladnak az ellenségen.

       "Itt történt azután, hogy gondtalanul továbbmentem, és mivel a Károly Főherceg ezrednek, melynek egy zászlóalja itt csatázott, szintén kék a hajtókája, mint az én legényeimnek, egyszerre csak az ellenség között álltam, abban a hitben, hogy a mieink. Érthetetlen, hogy egyik sem lőtt, vagy szúrt felém ők is nagyon meg lehettek lepve. Egyszerre azonba egy huszártiszt (Jelacic-huszár), ki szintén megtévesztett, jobb kezemet megragadta, és látom, hogy hat szurony van a mellemnek szegezve. Ez a huszártiszt Digby volt, angol ember, korábban a Wallmoden vérteseknél szolgált, jól ismertem Hartlieh altábornagy parancsőrisztje volt, és ő hozta a rohamozóknak a parancsot - bár későn - hogy vonuljanak vissza. Később hősként esett el, mert nem akarta megadni magát, egyedül maradt a szabadban, míg a többiek engem a csárdába hurcoltak, és ezt addig akarták védeni, míg segítséget kapnak."

 - - - - - - -

         Manapság már egyeztetett időben megy az ember fogorvoshoz is, de előfordul, hogy hosszabban várni kell. Ilyenkor az égővörös göndör asszisztens kihoz valami újságot, olyasmit mellyel leköthető a páciens figyelme. Nem mondok címet, mindenki ismerheti őket. Ezúttal nem vettem igénybe mert éppen könyv volt a kezemben, bár csukva, mert gróf Leiningen tábornok kalandjai és hányattatásai jutottak eszembe. Tudom nagyzolásnak tűnhet, hogy egy ilyen helyen, ahol összeszorult gyomorral és vacogó lélekkel kuporognak a legtöbben, én efféle oda nem illő témában elmélkedem. Nevezetesen, hogy mi kötötte, vagy mi sodorta az említett tábornokot oly mértékben a magyarok oldalára, hogy bitófán végezze? A születése szerint osztrák katona a magyar nemzet tábornokaként osztrák kezek által szűnt meg létezni Magyarországon. Ha van valamely emlékezete osztrák oldalon, vajon minek tartják, árulónak, dezertőrnek, kivégzendő hitvány alaknak, vagy a magyar nemzet mártírjának...?

        Az említett könyv egyik fejezete, mintha választ kínált volna a feltett kérdésre, bár mint már említettem, a hely, ahol mindez eszembe jutott nem éppen ilyen fölfedezések és megvilágosodások helyszíne szokott lenni.

        G.K. Chesterton, Eretnekek c. kötetének XIII. fejezetéről van szó Kelták és Keltofilek, címmel. Csak azért nem idézem az egész fejezetet, mert az író szokásához híven bőséges előzménytömeg után csap bele lényeges mondandójába és az bizony túlzás lenne. Mielőtt azonban bármit is idéznék tőle, meg kell jegyeznem, hogy az említett mű 1905-ben jelent meg, az  IRA pedig csak később, a huszas évek legelején. Ezt csak úgy mellékesen említem, hiszen angol szerzőről van szó. Legfőképpen pedig azon, neki tulajdonított mondást idézném, mely szerint :

       "Azok az emberek, akik tökéletesen hisznek önmagukban, mind az elmegyógyintézetben vannak."

        Ez azonban valószinüleg nem egészen igaz, mert nálunk például tele van az ország hitvány politikusokkal és azok sleppjével, akik mind tökéletesen hisznek önnmagukban. Chesterton úr valószínüleg nem figyelt oda eléggé amikor ezt megfogalmazta, illetve nem járt soha a kontinens belsejében.

         "Kelták és keltofilek"

      /.../ Anglia és az angol vezető osztály  a fajelmélet abszurd istenségéhez nem is folyamodott mindaddig, amíg - egy pillanatra - olybá nem tűnt, hogy nincsn más isten, akihez folymodhatnék. Az angol történelem minden igazán nagyszerű alakja arcába ásíott, vagy nevetett volna annak az illetőnek, aki az angolszászokról kezdett volna előtte prédikálni Mégcsak nem is gondolok rá szívesen, mit mondottak volna, ha azt tapasztalják, hogy valaki felcseréli a nemzet eszményét, a faj eszményével. /.../

      A dolog lényege nagyon egyszerű. A nemzet mint olyan: létezik, és az égvilágon semmi köze a fajhoz. A nemzet olyasmi mint egy templom, vagy egy titkos társaság: az emberi lélek és az emberi akarat terméke - szellemi produktum. A modern világban pedig vannak emberek , akik inkább bármit elgondolnak, bárit megcselekednek, mintsem elismerjék, hogy létezne bármi is, ami a szellem alkotása.

      A modern világgal szembe állítva, a nemzet tisztán szellemi alkotás. Volt úgy, hogy a függetlenség kebelén született, mint Slócia. Volt úgy, hogy a függőség és alávetettség kebelén, mint Írország. Olykor valami kiterjedt dolog, mely sok sok apró részből áll össze egésszé, mint Olaszország. Olykor kicsiny dolog, és valamely nagyobból szakadt ki, mint Lengyelország. Ám tartalma minden egyes esetben tisztán szellemi, vagy ha úgy tetszik, tisztán lélektani. A nemzet: az a pillanat, midőn öt ember egy hatodik emberré válik. Bizonyára mindenki tudja ezt, - akinek valaha is vissza kellett szorítania valamiféle inváziót. Mr Timothy Healy, aki a legmélyebb intellektus a jelenlegi alsóházban, a nemzet lényegét tökéletesen megfogalmazta, midőn egyszerűen olyasvalaminek nevezte, amiért az emberek meg tudnak halni. Találó szavaival ekként válaszolt vissza Lord HughCecilnek: " Senki sem fog meghalni, még ön sem, nemes lord a greenwichi délkörért. 

      Hiábavalóság megkérdeznünk, miért nem tartozik Greenwich egy bizonyos szellemi egységhez, miként hajdanán Athén és Spárta tartozott./.../

      A külső körülményektől, fajtól vagy bárminemű fizikai jelenségtől független szellemi koherenciának legfigyelemreméltóbb példája: Írország.

      Róma meghódította a nemzeteket, Írország azonban a fajokat hódította meg. A normannok odamentek, és írek lettek belőlük : odamentek a skótok, odamentek a spanyolok és valamennyien írekké lettek. Odamentek Cromwell zordon katonái, de ír lett belőlk is. Írország, amely még politikailag nem létezett, erősebbé vált, mint mindazon fajok, amelyek tudományosan léteztek. A legtisztább germán vér, a legtisztább normann vér és a szenvedélyes skót hazafi vére sem bizonyult oly csábítónak, mint egy nemzet, melynek még zászlaja sincs. Az el nem ismert, az elnyomott Írország könnyedén magába olvasztotta a fajokat, hisz az efféle csekélységek könnyedén beolvaszthatók. Könnyedén megszabadult a természettudománytól, mert könnyú megszabadulni az efféle babonáktól. Gyengeségében a nemzet erősebb volt, mint a néprajz a maga erejében. Öt diadalmas fajt győzött le - egy legyőzött nemzet.

      Mivel ebben mutatkozik meg Írország valódi és különös dicsősége, lehetetlenség türelmetlenség nélkül végighallgatni, mikor modern szimpatizánsai makacsul - és hozzá míly gyakran - keltákról és kelticizmusról kezdenek beszélni. Végtére is, kik voltak a kelták? Ne válaszoljon erre senki! És kicsodák az írek? E kérdéssel szemben senki sem lehet közömbös, nem színlelheti, hogy mit se tud!

     Mr. W.B. Yeats, korunk ír géniusza, csodálatraméltó éleselméjüséget tanusít, midőn végül is félredobja a kelta fajra alapozó érvelést. Ámde ő sem kerülheti el teljesen  - követői pedig még kevésbé - az általános ellenvetést, mely magára a keltákkkal való érvelésre vonatkozik. Ebben az érvelésben az a célzatosság. hogy az íreket és a keltákat a modern világ különös és elszigetelt fajaiként akarja bemutatni, melyek elmerülnek a homályos legendákban és a meddő álmodozásban. Ez az érvelés arra törekszik, hogy az íreket különcökként tárja szemünk elé, mert azok tündéreket látnak. Arra törekszik, hogy az íreket rejtélyesnek és barbároknak láttassa, amiért dalokat énekelnek és különs táncaik vannak. Ez azonban tökéletes tévhit, valójában az ellenkezője igaz. Az angolok azok, akik különcök, mert nem látják a tündéreket. Kensington lakói azok, akik rejtélyesek és barbFájl:Coat of arms of Ireland.svgárok, mert nem énekelnek ősi dalokat, és nincsenek különös táncaik.  

    Ebben a vonatkozásban az ír nép cseppet sem különc, egy cseppet sem kelta, a szó elterjedt és népszerű értelmében. Ebben a vonatkozásban az ír nép egyszerűen közönséges és józan nemzet, mint annyi más, éli a közönséges és józan nemzetek életét, akiket még nem járt át a füst, akiket nem igáztak még le az uzsorások, s akiket nem rontott meg a gazdaság és a tudomány. Nincs abban semmi keltaság, hogy egy népnek legendái vannak. Mert ez egyszerűen emberi dolog. A németeknek, akik  (úgy gondolom) teutonok, sokszáz legendájuk van mindenfelé, ahol történetesen úgy adódik, hogy a németek emberiek. Nincs abban semm keltaság, ha egy nép szereti a költészetet : az angolok alighanem jobban szerették a költészetet, amíg rájuk nem vetődött a gyárkémény és a cilinder árnyéka. Nem Írország az amely őrült és misztikus, Manchester az, amely őrült és misztikus és valószerűtlen, s amely vad kivétel az emberi dolgok körében. Írországnak semmi szüksége arra, hogy eljátssza a fajok tudományának együgyö játékát. Írországnak nem kell színlelnie, hogy rejtélyes látnokok népe. Látomások dolgában Írország több, mint közönséges nemzet. Írország : a nemzetek modellje."

14 komment

Címkék: hogy arra


A bejegyzés trackback címe:

https://inszeminator.blog.hu/api/trackback/id/tr8892603

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

magyar-magyar szótár 2009.01.21. 15:49:37

A tévesen setétnek hitt (szerintem inkább szagos...) Középkorban a nemzetiség elhatározás kérdése volt. Persze a merészt aztán a deák, Horvát Márkó néven vette lajstromba, avagy inventiáriomán , ha pl szlovák-nak született, Az Tot János szerepelt. De hát amilyen a nép, ha meg Német is lett vóna az istenatta, akor is Veress-nek írták a haja meg a képe miatt a másik Sándor-oktúl való elkülönböztetéshez.
És Jonathan Swift anglikán s angol létére mely kedves ír író is volt. (Írek körében a legszeretettebb angol..)

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2009.01.21. 22:59:26

Valóban, az elhatározás teszi.
Brown atya szellemi apjának is vagyon igazsága - bár persze téved is ebben-abban - de hát ettől csak még emberibb.

Jut eszembe, a Báthory filmben az egyik színésznőt úgy hívják:
Horváthová - ez magában is szép történet, mint a pesti Novákok :-)

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2009.01.21. 23:23:05

Ezen írás megjelenése után két és fél órával megjelent a Reakción a felhívás, illetve meghívás egy társas összejövetelre január végére Mi a magyar címmel.
Azóta bámulok a kommenteket olvasván. Folyik az oktatás. Ilyenkor kell lelépni az óráról...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2009.01.22. 06:51:32

Kedves @inszeminator:!

"Ezen írás megjelenése után két és fél órával megjelent a Reakción a felhívás (...) Folyik az oktatás. (...)" --- írod.

Nem tudom, láttad-e Kovács András Falak című filmjét? Abban van egy jelenet, amikor Gábor Miklós és (talán) Philippe March eljátszák, hogy sötétben vívnak. Beleolvastam a Reakción a hozzászólásokba és ez a jelenet jutott eszembe.

Más, de mégsem más: kölyökkoromban (lehettem vagy tízévesforma) születésnapomra megkaptam a Katona Tamás szerkesztette Az aradi vértanúk c. kétkötetes dokumentumgyűjteményt és (egyik első) meghatározó olvasmányélményem lett. Évekig olvastam; újra és újra elővettem és egyes részeket újra- és újraolvastam. Írtam erről az ősszel egy blogbejegyzést is:-) Itt:

magyarido.blog.hu/2008/10/21/szep_kis_deputacio_megy_az_uristenhez_hogy_a_magyarok_ugyet_kepviselje

Nemrég megtaláltam (Az aradi vértanúkat) a Magyar Elektronikus Könyvtárban. Itt:

www.mek.oszk.hu/06100/06162/index.phtml

No, itt (az aradi vértanúk által írott és a róluk szóló dokumentumokban) nincs "vakonvívás", itt tragédia van, a maga legtisztább formájában. Olvastatni kellene ezeket a szöveget a mai gyerekekkel (a nagyobbacskákkal), márcsak a realitás- és arányérzékük fejlesztése végett is.

Írok majd Chestertonról is egy következő bejegyzésben:-)

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2009.01.22. 06:54:08

Nem bejgyzést, hanem kommentet akartam írni, csak írás közben aludtam egy kicsit és így sikerült:-) Bocsánat!

Csutakaszürkeló 2009.01.22. 17:49:01

Kedves Inszeminátor, a szabad lábon garázdálkodó bolondok témakörében, ajánlom, olvasd el Edgar Allan Poe-tól a Dr. Kátrány és Toll professzor módszeréről írt novellát.

Csutakaszürkeló 2009.01.22. 17:50:23

@bbjnick: "Ital meg lesz vonva!" (G.-i községi tehenpásztor)

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2009.01.22. 19:12:59

Jól van na, holnap bemegyek a városba a listáddal. Ma csak elsuhantam mellette, későn engedett el a kis szőke, meg a vörösloknis segédje.
Egyébként hallottam valami eperpálinkáról még a múlt év vége felé, de aztán semmi...Én 64 fokossal ittam az úr egészségére. Nem is volt olyan erős. Pedig a fokoló vadi új volt.

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2009.01.22. 20:19:33

És ha már az ivás is szóba került kedves Bbjnick, az Indzsamanzsó bizony nem az én leleményem. Sajnos.
Karinthy egyik kínai verse, melyeket ha jól emlékszem egymás alá írt betűkkel írogatott, de ezt nem utánozhattam le a nagy kihagyások miatt.
Ü.
Inszeminator.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2009.01.23. 00:18:33

kedves Inszeminator,

a mai nap során sokminden eszembe jutott az írásod kapcsán, de mivel túl hosszú komment lett volna a vége, így írtam egy véleményt odaát -saját szemszögből-, amit most szeretettel ajánlok (nem csak) neked:

tajkep.blog.hu/2009/01/23/mi_a_magyar_2009_ben

üdv, G

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2009.01.23. 08:48:35

Kedves @inszeminator:!

A karácsonyi kőszegi eperpálinkát igen jólesően fogyasztottuk el: mint ígértem, egy pohárral a te egészségedre is (ittunk):-)

És: igen, Indzsamandzsó-ügyben nagyjából képben voltam, és annál találóbbnak éreztem az adott helyen való idézését:-)

Valamint: Chesterton nekem erősen a szívem közepe, szerettem volna ezt-azt hozzáfűzni a bejegyzésedben leírtakhoz, de túlnőtte volna egy hozzászólás kereteit, úgyhogy, meglehet, írok majd egy bejegyzést belőle, róla (Chestertonról).:-)

Gasper bejegyzése a Mi a magyar 2009-ben? egy nagyon furcsa hozzászólásra indított (összecsengett egy tegnapesti élményemmel). A hozzászólást végül is bejegyzéssé egészítettem ki és fölpakoltam ide:

neonepiprimitiv.blog.hu/2009/01/23/mimagyar_minemaz_2009_be

Tulajdonképpen kapcsolódik a te bejegyzésedhez (ehhez a bejegyzésedhez) is. Ha van rá időd-erőd-érkezésed hozzáolvashatod, mint egy kommentet. (Tudatában vagyok, hogy elég zúzós kirohanás, de, szerintem, nem minden alap nélkül való.)

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2009.01.23. 08:55:39

@Csutakaszürkeló:!!!

Hogy ti milyen igazságtalanok vagytok! Óh, Jimmy, nézz le rám!

ü
bbjnick

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2009.01.23. 19:06:04

@bbjnick!!!

:-D (...) :-D (...) :-D ...

ü.
Inszeminator

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2009.01.24. 00:47:55

Kedves Inszeminátor!

Megtaláltam a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárban Chesterton legjobb és legfontosabb könyvét, az Aquinói Szent Tamásról írott munkát. Olvasható, letölthető. Ha van hozzá kedved, időd, energiád itt megnézheted, letöltheted, olvashatod:

www.ppek.hu/k464.htm

ü
bbjnick